HP auditoři


Partneři


Profil

logo Komory AuditorůSpolečnost WARIDO Audit s.r.o. ( dříve HP auditoři, s.r.o. )  byla založena v roce 2004 se sídlem společnosti v Ostravě. Tato společnost je pokračovatelem společnosti působící na trhu již od roku 1996.

Činnost společnosti navazuje na znalosti a zkušenosti týmu odborníků – auditorů, certifikovaných účetních a daňových poradců působících do této doby samostatně nebo v rámci jiných podnikatelských subjektů.

Strategií společnosti WARIDO Audit s.r.o. ( dříve  HP auditoři, s.r.o. ) je poskytnout maximální šíři služeb v rámci svěřených kompetencí zadavatelem.

Cílem naší společnosti je přiblížit kontrolní funkci auditu řídícím nástrojům managementu obchodních společností, neziskových organizací a veřejné správy.

Registrace

V současné době je společnost WARIDO Audit s.r.o. ( dříve HP auditoři, s.r.o. )  členem Komory auditorů ČR. Společnost je oprávněna provádět auditorskou činnost s číslem osvědčení 449.

 

Klíčovými leadery společnosti jsou:

Prof. Ing. Renáta Hótová, Dr., je profesorkou v oboru podniková ekonomika a management.  Aktivně aplikuje své mnohaleté zkušenosti, které získala jako daňový poradce, má kvalifikaci auditora, soudního znalce v oboru ekonomika a byla členkou zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a daňových poradců. Zároveň využívá svých znalostí získaných dlouholetým působením v akademické sféře.

Je hlavním společníkem skupiny podniků poskytujících ucelené portfolio služeb m.j. auditu, daňového poradenství, daňových litigací a  služeb znalecké kanceláře.

 

Ing. Libuše Nešporková, své nabyté zkušenosti v oblasti účetnictví a auditu z výrobních i obchodních společností uplatňuje v klientském portfoliu skupiny WARIDO. U auditorských služeb se specializuje na účetní závěrky podnikatelských subjektů, ověřování účinnosti a efektivity vnitřních kontrolních systémů společností a ověřování plnění podmínek čerpání dotací.

 

Auditorský tým doplňují další asistenti auditora a případní odborníci ze souvisejících oborů.