HP auditoři


Partneři


Profil

logo Komory AuditorůSpolečnost HP auditoři, s.r.o. byla založena v roce 2004 se sídlem společnosti v Ostravě. Tato společnost je pokračovatelem společnosti působící na trhu již od roku 1996.

Činnost společnosti navazuje na znalosti a zkušenosti týmu odborníků – auditorů, certifikovaných účetních a daňových poradců působících do této doby samostatně nebo v rámci jiných podnikatelských subjektů.

Strategií společnosti HP auditoři, s.r.o. je poskytnout maximální šíři služeb v rámci svěřených kompetencí zadavatelem.

Cílem naší společnosti je přiblížit kontrolní funkci auditu řídícím nástrojům managementu obchodních společností, neziskových organizací a veřejné správy.

Registrace

V současné době je společnost HP auditoři, s.r.o. členem Komory daňových poradců ČR a Komory auditorů ČR. Společnost je oprávněna provádět auditorskou činnost s číslem osvědčení 449.

 

Klíčovými leadery společnosti jsou:

Prof. Ing. Renáta Hótová, Dr., je profesorkou v oboru podniková ekonomika a management.  Aktivně aplikuje své mnohaleté zkušenosti, které získala jako daňový poradce, má kvalifikaci auditora, soudního znalce v oboru ekonomika a byla členkou zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a daňových poradců. Zároveň využívá svých znalostí získaných dlouholetým působením v akademické sféře.

Je hlavním společníkem skupiny podniků poskytujících ucelené portfolio služeb m.j. auditu, daňového poradenství, daňových litigací a  služeb znalecké kanceláře.

Ing. Josef Haluza, FCCA je členem britské asociace certifikovaných účetních ACCA. Řadu let pracoval jako manažer auditu společnosti Ernst & Young v České republice a posléze v SRN. Má zkušenosti z auditu individuálních i konsolidovaných účetních závěrek společností dle lokálních i mezinárodních účetních standardů. Mezi klienty patřila řada výrobních společností, ale i široké portfolio společností z oblasti služeb a obchodu.

Pracoval také jako finanční ředitel nadnárodních společností, kde byl zodpovědný za start-up projekty zahraničních investorů v ČR.

Komunikuje plynně německy a anglicky, pasivně polsky a rusky.

 

Auditorský tým doplňují další asistenti auditora a případní odborníci ze souvisejících oborů.