HP auditoři


Partneři


Partneři

HP auditoři s.r.o. velmi úzce spolupracuje s níže uvedenými společnostmi, tím je schopna nabízet komplexnější služby svým klientům.

Ostravská znaleckáOstravská znalecká a.s.
Ústav je držitelem certifikátu o shodě systému jakosti s normou ČSN EN ISO 9001:2009. Zpracovávání znaleckých posudků pro státní instituce i soukromé subjekty v oboru ekonomika se zaměřením na oceňování, účetní a daňovou problematiku. Poskytování poradenství a konzultací ohledně analýz hospodaření, konsolidací, akvizic, fúzí a likvidací.
www.ostravskaznalecka.cz

WaridoWARIDO tax s.r.o.
Člen Komory daňových poradců ČR. Poskytování komplexních služeb v oblasti daní a účetnictví. Zpracovávání daňových přiznání, zastupování před správcem daně, průběžné daňové a účetní poradenství, vedení účetnictví.
www.warido.com

WARIDO educationWARIDO Education, s.r.o.
Příprava, organizace a realizace vzdělávacích akcí podle Vašich požadavků.
www.warido.com