HP auditoři


PartneřiDue diligence

Při provádění due diligence, se nejčastěji zaměřujeme na prověření finančních, daňových a souvisejících právních skutečností posuzovaného subjektu s cílem zobrazit silná i slabá místa podniku a rizika spojená s jeho převzetím.

Finanční Due diligence bývá zaměřeno na analýzu jednotlivých položek finančních výkazů a analýzu vybraných ukazatelů, tj. poměrových a rozdílových ukazatelů a analýza jejich vývoje v časové řadě, případně také ukazatelů ekonomické výkonnosti a jejich mezipodnikové nebo oborové srovnání.

V daňovém Due diligence seznámíme klienta se současnou daňovou pozicí společnosti (daně kterým podléhá, vztahy se správcem daně, výše využitelných kumulovaných daňových ztrát apod.), vyhodnotíme daňová rizika vztahující se k činnosti, právní formě, způsobu financování a vlastnictví společnosti a navrhneme další postup při realizaci transakce tak, aby byla optimalizována daňová zátěž z ní vyplývající.

Due diligence slouží investorům, kteří mají v úmyslu převzít jinou společnost pro ujištění, že po převzetí společnosti nebudou konfrontování s nepříjemnými finančními nebo i jinými skutečnostmi, o kterých nebyli v procesu převzetí ze strany prodávajícího dostatečně informováni.

Zpracované Due diligence může být pojato jako prověření celé bilance společnosti, nebo může být zaměřeno pouze na vybraná aktiva a závazky společnosti. Klient si může sám určit, kterých oblastí se má zpracované due diligence týkat.

Výsledkem každé části due diligence je zpráva obsahující získané informace a poznatky s upozorněním na případné problémy a rizika, včetně doporučení, jak je ošetřit. Přílohami těchto zpráv jsou také podrobné podkladové informace a provedené analýzy.

Kontaktujte nás. Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky, případně ihned zaregistrujeme Vaši poptávku.