HP auditoři


PartneřiAuditorská činnost

Statutární audit

Statutární auditStatutární audit je určen především klientům, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá ze zákona, případně klientům, kteří chtějí získat nezávislý pohled na vedení svého účetnictví a finanční výkazy společnosti. Kvalifikovaný a nezávislý audit je však také důležitou podmínkou pro dobrý s styk investory a jinými obchodními partnery. Pro tyto účely ověřujeme roční (řádné), mimořádné, mezitímní a také konsolidované účetní závěrky. Součástí statutárního auditu je také ověření výroční zprávy, příp. konsolidované výroční zprávy stejně jako prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Audit pro zvláštní účely

V rámci auditorské činnost provádíme audit vybraných částí a položek účetní závěrky, či audit pro účely zvyšování nebo snižování základního kapitálu.

Audit projektů

Provádíme audit projektů financovaných z veřejných prostředků a spolufinancovaných z peněženích fondů Evropské Unie a z prostředků jiných zahraničních a tuzemských subjektů.

Pro poskytovatele dotací, tj. zejména orgány státní správy, ministerstva a fondy Evropské unie, provádíme ověření poskytnutých dotací. Auditor vyslovuje svůj názor, zda poskytnutá dotace byla použita k danému účelu a dle příslušné legislativy.

Audit zaměřený na neziskový sektor

Provádíme audity a prověrky hospodaření všech typů organizací neziskového sektoru vyplývající z různých právních norem (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, vědecko výzkumné instituce, občanská sdružení apod.)

Realizujeme finanční kontrolu a přezkum hospodaření veřejnoprávních subjektů ( zejména měst a obcí) a jimi zřizovaných organizací.

Kontaktujte nás. Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky, případně ihned zaregistrujeme Vaši poptávku.